OVK-besiktingar

En Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet med besiktningen är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska och därmed säkerställa god inomhusmiljön. Att byggnader ska ha en god inomhusmiljö är mycket viktigt för att garantera att både människorna i byggnaden och byggnaden är i gott skick. Jag har utfört massor av OVK-besiktingar och har sett hur en dålig inomhusmiljö kan påverka människor.

För några veckor sedan var jag i en jobblokal där ventilation var under all kritik. De ringde upp oss för att deras arbetare känt sig trötta och haft konstant huvudverk i någon vecka. Vi gick dit och det var stora fuktskador i hela lokalen och det hade bidragit till kraftig mögelväxt, det var även allt för låga luftflöden i lokalen. Alla problemen berodde på ventilationen. Skicket på arbetslokalen vi besökte gjorde mig irriterad för att det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är acceptabel. Arbetsgivaren på denna arbetsplats tog inte tag i det ansvaret tillräckligt bra och det påverkade hans arbetare negativt.

Jag har sett många människor med massor av byggnadsrelaterande hälsoproblem som till exempel illamående, yrsel, hosta, trötthet och irriterande ögon. De problemen kan sedan utvecklas och bli kroniska. Vid viss allergenexponering kan olika allergier uppkomma som till exempel pälsdjursallergier och dammallergier. Det visar sig även att fukt- och mögel exponering kan orsaka astma. Alla dessa hälsoproblem kan bero på mögel, kemiska nedbrytningsprodukter och låga luftflöden. De problemen kan sedan kopplas till dålig ventilation och det är därför en OVK-besiktning är så viktig. 

Men när ska en OVK-besiktning utföras? Här är en tabell från Boverket som visar intervallen väldigt bra.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Jag tycker det är mycket viktigt att en OVK utförs i tid och att inomhusmiljön på alla byggnader ska vara acceptabla, därför är det viktigt att veta hur en OVK ska gå till. Här är en kort beskrivning på vad funktionskontrollanten ska göra:

Vid varje OVK ska kontrollanterna se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och systemet inte innehåller några föroreningar som kan spridas. Man ska även se till att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.

Vid den första OVK-besiktningen ska kontrollanten se till att ventilationssystemets funktion och egenskaper stämmer överens med gällande anvisningar.

Vid återkommande besiktningar ska kontrollanten se till att ventilationssystemets funktioner och egenskaper i huvudsak stämmer överens med anvisningarna som fanns då den sattes i bruk. Kontrollanten ska också undersöka hur energihushållningen kan förbättras i ventilationssystemet och ger därmed åtgärder som kan vidtas. Byggnadens ägare får sedan avgöra om åtgärderna ska vidtas. Blanda inte ihop det med upptäckta fel och brister, för de ska byggnadens ägare åtgärda omgående efter en OVK-besiktning. Kraven på ventilationssystem ska vara uppfyllda och de kraven står i bygglagstiftningen.

När besiktningen är färdig ska kontrollanten skrivit ett protokoll där alla resultat redovisas. Det protokollet ska sedan skickas in till kommunen. Du ska även få ett intyg på att en OVK har gjorts och det intyget ska sättas upp på en synlig plats i byggnaden.

Vi finns på nätet

Vi har jobbat en del på den här sidan och det är kul att veta att folk hittar till oss. Nu har vi dessutom blivit indexerade hos SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog vilket är jättekul.