OVK-besiktning behövs utföras på alla fastigheter där människor vistas. Det gäller att gå igenom ventilationssystemen i byggnaden för att se hur väl det fungerar. Människor behöver frisk syrerik luft för att må bra och inte drabbas av ohälsa. OVK-besiktning kan bara utföras av certifierade tekniker.

Kommunens stadsbyggnadskontor tar emot och för register över utförda OVK. De har kontrollansvar och skickar vid behov påminnelser  och uppmaningar till fastighetsägare att lämna in OVK-protokoll när dessa inte inkommit i tid. Besiktigaste.se erbjuder en tjänst om för att komma i kontakt med certifierade besiktningsmän som utför OVK-besiktning. I Gävleborgs län utför bl a företagen Q Teknik och Franska Bukten denna besiktning.