PELLETSPRISER

Bionorrpellets

Träpellets är miljövänlig, förnybar energi som tillverkas av sågspån och kutter som kan användas för att värma upp bostäder. Speciell teknik används för att framställa ett spån. Trävaran torkas och pressas till pellets och man får ett bränsle med högt energivärde och jämn fukthalt. Träpellets kan eldas i både villor och stora värmverk.