Image result for konsultationMed rådgivning inom fastighetsteknik där långsiktigt hållbara metoder för byggnationer uppnås stor nytta för samhällen. Möten med bollande av idéer är en metod vi använder oss av för att båda parter ska vara nöjda och det ger positiva resultat. Aktörer inom VVS som även tillgodoser tekniska konsulttjänster ger kundnytta.